• Tariqa: Kattani

  The following Awliya are associated with the Kattani Tariqa.

  Tariqa: Kattani

  The following Awliya are associated with the Kattani Tariqa.

  Image Name Noted For Rank Madhhab Tariqa Born Passed Away City Country Map
  Muhammad al-Kabir al-Kattani

  Founder of the Kattani Tariqa

  Awliya Kattani 1819 (1234 AH)
  Fes, Morocco
  1872 (1289 AH)
  Fes, Morocco
  Fes Morocco